حضور معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در دوازدهمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر استان یزد
۹۶/۶/۲۰

 

 

 

 

 

   مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد از برگزاری دوازدهمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر استان یزد، به میزبانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، با حضور معاون وزیر ورییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشورخبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای  استان یزد، افضلی در تکمیل خبر افزود : این جشنواره با حضور محمدامین سازگارنژاد، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران کشور، سیدمحمد میرمحمدی استاندار یزد، سید علی عزالدینی معاون برنامه ریزی و امور  اقتصادی استانداری، محمد حسین ریاحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و تعاونی های استان برگزار شد.

در این جشنواره ابتدا معاون وزیر ورییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در خصوص نقش وجایگاه تعاونی ها در ایجاد تولید واشتغال پایدار مطالب مبسوطی بیان کرد .

سپس استاندار ،دبیر کل خانه تعاونگران کشور و مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان یزد به ایراد سخن پرداختند و مطالبی در خصوص تعاون واثرات سازنده تعاون بیان نمودند.

 در پایان این جشنواره از 23 شرکت تعاونی برتر تقدیر شد.

 

بازگشت