حضورفعال مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای زاهدان در نمایشگاه دستاورد های دانشگاه جامع علمی کاربردی در تهران
۹۶/۵/۱۱

نخستین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دانشگاه جامع علمی کاربردی از 10تا13مردادماه در محل نمایشگاه های دائمی شهر تهران برگزار میشود. در این نمایشگاه مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای زاهدان نیز حضور گسترده ای داردو دستاوردها ، تالیف ها و اختراعات دانشجویان ،  کارکنان و مدرسان را به نمایش گذاشتند.

بازگشت