بازدید دکتر امید، رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی از مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیام شهرکرد
۹۶/۴/۲۴

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی-کاربردی تعاونی پیام شهرکرد؛  دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی و هیئت همراه روز پنج‌شنبه مورخ 22تیرماه 1396 از فضای آموزشی ، امکانات و تجهیزات کارگاهی و بخش تولیدی مرکز آموزش علمی-کاربردی تعاونی پیام شهرکرد بازدید کردند.
بازگشت