برگزاری مرحله استانی ششمین دوره مسابقات قرآن کارکنان آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان وکارکنان مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای زاهدان
۹۶/۴/۱۹

مسابقات قران آموزش فنی وحرفه ای با همکاری کارکنان مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای زاهدان درمورخ 96/4/15ساعت 8صبح برگزار شد. هدف از برگزاری این مسابقات توسعه فرهنگ قرآنی بین کارکنان ، خانواده کارکنان ، کارآموزان ودانشجویان تقویت نقش آموزهای قرآنی در اصلاح سبک زندگی در سطح سازمان وخانواده و کارآموزان ودانشجویان به گرایش پیش از پیش به قران عنوان کرد. این مسابقات در رشته ای ترتیل ، مفاهیم ، قرائت ، اذان ، حفظ برگزار شد ونتایج مسابقات قرآن وعترت که با حضور 101 نفر شرکت کننده از مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای زاهدان و اداره کل فنی وحرفه ای بود از مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای زاهدان رئیس مرکز آقای خلیقی در رشته ترتیل مقام دوم و آقای محمد یدالله پور در رشته قرائت مقام سوم را کسب کردندو به مرحله کشوری راه یافتند.

بازگشت