تصویب دوره کارشناسی مدیریت خدمات حمل و نقل بین المللی در دانشگاه جامع علمی کاربردی
۹۵/۱۲/۱۴

 

 

 

 

 

سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی و دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی گفت: دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای مدیریت خدمات حمل و نقل بین المللی در این دانشگاه تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده گفت: برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای مدیریت خدمات حمل و نقل بین المللی  دردویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی به تصویب رسید.

وی افزود: هدف از طراحی این دوره تربیت نیروهای متخصص و کارآمد برای مدیریت و ساماندهی خدمات حمل و نقل بین المللی، اعم از خدمات صدور بارنامه، صدور مانیفست، بارشماری وخدمات کانتینری بوده که براساس نیاز صنعت حمل ونقل تدوین شده است.

سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی و دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی‌کاربردی خاطرنشان کرد: از جمله قابلیت ها و توانمندی های دانش آموختگان این دوره، بررسی کنوانسیون ها ومقاوله نامه های بین المللی و اسناد حقوقی فرایندهای ترابری بین المللی، بودجه ریزی عملیاتی و کاربری سامانه های الکترونیکی و رایانه ای در تجارت الکترونیک و خدمات حمل ونقل بین المللی است.

جمالزاده اظهار داشت: برخی از دروس تخصصی این دوره شامل موافقت نامه های حمل ونقل بین المللی، خدمات حمل ونقل ترکیبی، قوانین ومقررات ترابری هوایی، دریایی و جاده ای، مدیریت سوانح در حمل ونقل بین المللی، تنظیم قراردادها به زبان خارجی، سامانه های الکترونیکی در خدمات حمل ونقل بین المللی است.

وی عنوان کرد: دانش آموختگان این رشته درکنار 512 ساعت آموزش عملی در محیط کار واقعی می توانند مشاغل مدیر شرکت های حمل ونقل بین المللی و کارگزاری خدمات حمل ونقل بین المللی (forwarder /carrier ) را در صنعت مذکور احراز کنند.

بازگشت