تجلیل از جانبازان جنگ تحمیلی
۹۵/۱۲/۱۱

درمورخ 95/12/8کلیه کارکنان مرکز به اتفاق ریس مرکز در منزل جانباز روشندل70%دفاع مقدس جناب آقای آبسالان از فداکاری های ایشان تجلیل به عمل آمد.

بازگشت