استقبال کارکنان دانشگاه علمی کاربردی فنی وحرفه ای زاهدان از جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور
۹۵/۱۲/۱۰

کارکنان دانشجویان واساتید علمی کاربردی فنی وحرفه ای زاهدان همگام با دیگر اقشار جامعه از مراسم  استقبال از دکتر روحانی رئیس جمهور وجمعی از وزراء شرکت نمودند. هدف از حضور رئیس جمهور افتتاح چندین پروژه از قبیل گازرسانی به زاهدان فاز دوم فرودگاه بین المللی زاهدان و....بوده است.

از مهمترین مباحثی که آقای روحانی در این سفر تاکید داشتند ارئه آموزشهای فنی وحرفه ای ومهارتی در سطوح مختلف جهت رفع نیاز استان سیستان وبلوچستان بود.

 

بازگشت