برگزاری نمایشگاه و جشنواره دانشگاه پاک در زاهدان
۹۵/۱۲/۱۰

با توجه به برنامه ریزی انجام شده از سوی دانشگاه علمی کاربردی استان سیستان وبلوچستان نمایشگاه و جشنواره ای با نام دانشگاه پاک با مشارکت مراکز علمی کاربردی زاهدان ، ستاد مبارزه با مواد مخدراستان  وجمعی از دستگاه ها برگزار شد.

در این نمایشگاه که مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای زاهدان حضور فعال داشت . دستاوردهای دانشجویان را به نمایش گذاشت .  

لازم به ذکر هدف اصلی از برگزاری این همایش کاهش آسیب های اجتماعی وزدودن عوامل محرک در بروز آسیب درمراکز دانشگاهی می باشد. برای بازدید کنندگان فعال می باشداین نمایشگاه در تاریخ های 9و10اسفند 95

 

بازگشت