انتخاب دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیام شهرکرد به عنوان بازرس علی البدل "اتحادیه انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر کشور"
۹۵/۱۲/۹

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیام شهرکرد؛ پس از سال‌ها پیگیری در خصوص تأسیس اتحادیه انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر، سرانجام به همت دانشگاه شهرکرد مجمع تأسیسی اتحادیه انجمن علمی مهندسی کامپیوتر به میزبانی دانشگاه شهرکرد در تاریخ 3 و 4 اسفنندماه ۱۳۹۵ در محل مجتمع لاله شهرکرد برگزار گردید.
در این جلسه دکتر مصطفوی ، استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد ضمن برشمردن ویژگی‌های مثبت و تأکید بر لزوم وجود اتحادیه در مهندسی کامپیوتر، نکاتی را جهت بهبود فعالیت‌های اتحادیه ایراد داشتند.
در ادامه نشست، پس از اعمال تغییرات اساسنامه و تصویب آن، حاضرین به بیان اهداف و تشریح زمینه‌های فعالیت آتی و همچنین همفکری و انتقال تجارب پرداختند.
 درمجمع فوق که دبیران انجمن علمی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه‌های مهم سراسرکشور از جمله تهران، اصفهان، یزد، شیراز، سیستان و بلوچستان و همدان حضور داشتند، پس از تصویب اساسنامه تدوین شده از طرف وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، انتخابات برگزارشد.
با برگزاری انتخابات ، ۷نفر به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی و ۲نفرعدل البدل حداکثر آراء انتخاب گردیدند.
همچنین در اتحادیه فوق ۲نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند که یک نفر از دانشگاه فردوسی مشهد و یک نفر از مرک زآموزش علمی کاربردی تعاونی پیام شهرکرد می‌باشند.
بازگشت