ایجادایستگاه صلواتی در روز 13 آبان
۹۵/۱۰/۱۳

به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی مهارت شاهرود ایستگاه صلواتی توسط بسیجیان پایگاه شهید طهرانی مقدم مرکز علمی کاربردی مهارت در مسیر راهمیمایان 13 آبان 1395،که با شور و شعور انقلابی و استکبار ستیزی شرکت کرده بودند  به مدت یک روز ایجاد گردید در این روز با شکوه که جلوه  و گوشه ای  از نمایش اقتدار پایگاه مردمی و انقلابی مردم شاهرود برای نظام اسلامی خود محسوب میگردد،چون مردم سراسر کشور در  جهت حفظ دستاورد های انقلاب  و نظام اسلامی  شرکت  نمودند  و در این مهم، دانشگاهیان خصوصا دانشجویان و بسیجیان مرکز علمی کاربردی  مهارت مستثنی نبوده و چون ا دیگر احاد جامعه به عنوان یک وظیفه ملی و انقلابی بصورت خود جوش در کنار دانش آموزان حاضر گشته و با پخش شربت و شیرینی در بین مردم این روز  را زنده ،بزرگ و گرامی داشتند و حضور خود را مقتدرانه به نمایش گذاشتند و پیام وحدت و همدلی خود را به عنوان یک ایرانی  با ملت بزرگ ایران  و دولت اسلامی و اطاعت از فرامین ولایت  اعلان و به عنوان دانشجوی مسلمان ایرانی استکبار  و دشمن را نفی و این پیام را بوضوح  به گوش جهانیان رساندند.

بازگشت