رونمایی از لباس فرم کارکنان
۹۵/۱۰/۱۱

به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی مهارت شاهرود در روز دانشجو و هفته وحدت حوزه و دانشگاه و در مراسم همایش بزرگ وحدت از لباس فرم مدرسین و کارکنان  مرکز علمی کاربردی مهارت شاهرود توسط ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و حجه الاسلام شکری امام جمعه محترم شهر کلاته خیج در همایش بزرگ وحدت 24 آذر رونمائی گردید این جلیقه که به ارم موسسه علمی کاربردی کشور و دانشگاه جامع  حک گردیده است توسط دانشجویان رشته طراحی لباس مرکز علمی کاربردی مهارت شاهرود با هدف ایجاد لباس متحدالشکل کارکنان طراحی شده است و از این پس مدرسین و کارکنان از آن استفاده خواهند نمود .

بازگشت