گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۲٠۲۵
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۱٣٠۱
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ۴٦۹٣
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ٣٠۱٧
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲٦۲٧
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۲۲٠۱
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱٨۵۹
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۱۲۹٧
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۱٣٣۲