گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱۴٦۴
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ٦٦۴
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ٣٣۴٧
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲٣۵۲
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲٠٨٨
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱٦۴٨
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱۲۹۵
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ٨٠۲
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ٧۹۱