گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱٧۹۵
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۱٠۴٣
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ۴۱٠٨
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲٧٣۴
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲۴٠٦
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱۹٧۴
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱٦۲٨
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۱٠۹٣
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۱۱۱۹