گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱۵٨٦
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ٨٠٨
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ٣۵٧٨
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲۵۱۲
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲۱۹۹
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱٧۵٦
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱٣۹٦
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ٨۹٣
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۹٠۲