گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱٨٨۴
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۱۱٣۲
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ۴٣٣۹
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲٨۵٣
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲۴۹۵
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۲٠٦۵
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱٧٠۹
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۱۱٧٨
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۱۱۹٨