تاریخ خبر: ۹۵/۱۰/۲۵
تاریخ خبر: ۹۵/۱۰/۲۰
تاریخ خبر: ۹۵/۱۰/۱۵
تاریخ خبر: ۹۵/۱۰/۱۵
تاریخ خبر: ۹۵/۱۰/۱۴
تاریخ خبر: ۹۵/۱۰/۱۴
تاریخ خبر: ۹۵/۱۰/۱۳
آرشیو اخبار
تاریخ خبر: ۹۵/۹/۲۹
حضور فعال مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد در هفتدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن‌بازار تهران...
تاریخ خبر: ۹۵/۹/۲۹
درخشش اختراع دانشجو مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن‌بازارتهران...
تاریخ خبر: ۹۵/۹/۲۵
کسب رتبه برتر دفتر کارآفرینی مرکزآموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد...
تاریخ خبر: ۹۵/۹/۲۵
کسب رتبه برتر کارشناس پژوهش و فناوری مرکزآموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد
...
تاریخ خبر: ۹۵/۹/۲۴
به مناسبت هفته پژوهش؛ کارگاه آموزشی گزارش‌نویسی و نامه نگاری اداری در محل مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی پیام شهرکرد برگزار گردید....
تاریخ خبر: ۹۵/۹/۲۳
برگزاری کارگاه خلق بوم کسب وکار در مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان به مناسبت هفته پژوهش...
تاریخ خبر: ۹۵/۹/۲۰
روزشنبه مورخ 1395/9/13 نشست صمیمی سرپرست و مسئولین مرکز با دانشجویان ...
تاریخ خبر: ۹۵/۹/۲۰
حضور مرکز آموزش علمی کاربردی در نمایشگاه هفته پژوهش...
تاریخ خبر: ۹۵/۹/۲۰
برگزاری انتخابات انجمن علمی مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد ...